Tilbud
Kardo Filip Georgiev: Eksistens og erkendelse (2016)

Kardo Filip Georgiev: Eksistens og erkendelse (2016)

149,96 DKK 199,95 DKK

Ingen bedømmelse
Hvad er bevidsthed? Hvordan opnår vi viden? Hvad er intet?
Hvad er eksistens? Hvad er virkelighed? Hvad er uendelighed?
Hvad er betingelserne for al eksistens?Har vi en fri vilje eller er alt
determineret?
Hvad er ideen om Gud og findes denne Gud? Hvad er meningen med livet? Disse spørgsmål er udtryk for eksistens og erkendelse, og bogens hensigt er at besvare dem. Det er filosofiens opgave at overskride grænserne for erfaringen og forsøge at besvare de grundlæggende spørgsmål om vores omverden. Denne bog er en undersøgelse af alle væsentlige filosofiske emner og søger at forklare verden omkring os. Bogen er et filosofisk bud på, hvordan verden hænger sammen, og den giver en grundig forklaring af eksistensen og erkendelsen. Formålet med bogen er at give læseren et fyldestgørende svar på de grundlæggende spørgsmål om verden omkring os.
Bogen er inddelt i fire kapitler: Første kapitel er en undersøgelse af erkendelsesbetingelserne, hvor bevidsthedens erkendelsesformer og grænser forklares og dermed, hvad der gør det muligt for os at opnå viden.
Andet kapitel er en undersøgelse af betingelserne for al eksistens, hvor emner som eksistens, virkelighed, uendelighed, rum og tid, fri vilje og determinisme bliver inddraget.
Tredje kapitel er en undersøgelse af ideen om Gud, hvor der i første omgang gives en beskrivelse af Guddommen gennem de egenskaber, som man almindeligvis tillægger den. Dernæst foretages en grundig
undersøgelse for at afklare, hvorvidt ideen om Gud kan gøres gældende som holdbar eller ej.
Fjerde kapitel er en undersøgelse af meningen med livet, hvor det undersøges, om eksistensen har en universel mening. Bogen er pædagogisk og letforståelig skrevet. Og den forudsætter ingen kendskab til filosofiens historie og kan derfor læses af enhver med interesse for emnet.
Forfatteren, Kardo Filip Georgiev, er uddannet jurist fra Københavns Universitet. Derudover har han med sin interesse for filosofi i mange år læst og fordybet sig i filosofisk litteratur inden for metafysik og erkendelsesteori. Bogen er et resultat af hans filosofiske overvejelser med et bud på en anderledes filosofisk anskuelse.
Lagerstatus:

Kommentarer 0